Podłoże musi być mocne, czyste i suche. Pylące i mało spoiste podłoże gruntować gruntami stosowanymi pod tynki akrylowe.

Dla uzyskania pożądanego efektu końcowego do przyklejenia deski dekoracyjnej Fasatta powinien być używany klej FST-11. Gdy zachodzi konieczność szybkiego montażu lub w warunkach niskich temp. (około +5°C) można stosować kleje montażowe do zastosowań zewnętrznych (zaleca się przeprowadzić próby klejenia i uzyskiwanej przyczepności). Klej nanosić pacą zębatą 4 mm na powierzchnię 2-3 m² (zależy od warunków atmosferycznych wpływających na czas schnięcia kleju). Optymalna temp. klejenia +10°C do +25°C. Zużycie około 2 kg/m².  

fasatta elewacja

Nie rozcieńczać kleju wodą. Powierzchnie wyklejone chronić przed nasłonecznieniem i opadami do czasu wyschnięcia kleju (2-5 dni, osłaniać siatką, itp.) Przed rozpoczęciem wyklejania wyznaczyć górną linię klejenia i ewentualnie linie boczne. Układanie rozpoczynamy od górnej linii, w razie konieczności przycinamy. Przyłożoną deskę mocno dociskamy. Po sprawdzeniu położenia dociskamy jeszcze raz wałkiem o twardej powierzchni i odpowiedniej szerokości. Przed klejeniem następnej deski usuwamy wzdłuż dolnej krawędzi  poprzedniej deski nadmiar kleju. Unikniemy w ten sposób zbyt dużych zabrudzeń desek przez nadmiar kleju wyciskanego szczelinami między kolejnymi deskami.

Ewentualne zabrudzenia czyścimy mokrą szmatką lub gąbką zaraz po wyciśnięciu kleju. Wyklejone powierzchnię można dodatkowo zabezpieczyć przez pomalowanie bezbarwnym lakierem akrylowym FST-12.

Webpiksel.pl